Eesti Kommunismiohvrid 1940–1991

Teekonna mälestussein

Totalitaarse süsteemi halastamatut jõudu sümboliseeriva Teekonna nimetahvlitel on enam kui 22 000 inimese nimed, kes kunagi koju tagasi ei pöördunud. Nad mõrvati või surid ebainimlike elutingimuste tõttu vangistuses või sundasumisel ja paljud neist on jäänud nimetutesse haudadesse teadmata paikades.

Kümnete tuhandete Eesti inimeste mõrvamine, vangistamine või küüditamine 1940. ja 1950. aastatel on aegumatud inimsusvastased kuriteod, genotsiid ja sõjakuriteod. 18. juunil 2002 kuulutas Riigikogu Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja seda vägivaldselt teostanud organid ning nende tegevuse kuritegelikeks.