Eesti Kommunismiohvrid 1940–1991

Teekonna mälestussein

Kommunistliku režiimi halastamatust sümboliseeriva Teekonna nimetahvlitel on rohkem kui 22 000 nime. Need inimesed ei pöördunud enam kunagi koju tagasi. Nad mõrvati või surid ebainimlike elutingimuste tõttu vangistuses või sundasumisel. Enamik neist puhkab nimetutes haudades.

Kümnete tuhandete Eesti inimeste mõrvamine, vangistamine või küüditamine 1940. ja 1950. aastatel on aegumatu inimsusvastane kuritegu. 18. juunil 2002 kuulutas Riigikogu Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja seda vägivaldselt teostanud organid ning nende tegevuse kuritegelikeks.

Pärast memoriaali valmimist väljaselgitatud kommunismiohvrite nimed, mis kantakse memoriaali lisatahvlitele