Eesti Kommunismiohvrid 1940–1991

Teekonna mälestussein

Kommunistliku režiimi halastamatust sümboliseeriva „Teekonna“ mälestusseina nimetahvlitel on rohkem kui 22 000 nime. Need inimesed ei pöördunud enam kunagi koju tagasi. Nad mõrvati või surid ebainimlike elutingimuste tõttu vangistuses või sundasumisel. Enamik neist puhkab nimetutes haudades.

Kümnete tuhandete Eesti inimeste mõrvamine, vangistamine või küüditamine 1940. ja 1950. aastatel on aegumatu inimsusvastane kuritegu. 18. juunil 2002 kuulutas Riigikogu Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja seda vägivaldselt teostanud riigiorganid ning nende tegevuse kuritegelikeks.

Mälestusseinale on kantud nende Eesti inimeste nimed koos sünni- ja surmaajaga, kes on terrori käigus poliitilistel põhjustel mõrvatud või vangistuses või asumisel surnud. Siiski ei käsitleta memoriaalil kommunismiohvritena automaatselt kõiki Nõukogude ajal hukkunud isikuid (vt memoriaalil mitte sisalduvate isikute kategooriaid siit).

Ohvrite nimekiri mälestusseinal ei ole lõplik, sest uurimistöö ohvrite andmete väljaselgitamiseks jätkub. Uute andmete selgumisel täiendatakse kommunismiohvrite elektroonilist andmebaasi jooksvalt (vt nimekirja pärast memoriaali avamist (23.08.2018) kindlaks tehtud hukkunud kommunismiohvrite nimedega). Hukkunute nimed lisatakse perioodiliselt lisatahvlitel mälestusseinale.

Juba memoriaali mälestusseinale kantud isikute andmetes tehtud muudatused kajastuvad ainult elektroonilises andmebaasis. Mälestusseinal muudatusi ei tehta.

Pärast memoriaali valmimist väljaselgitatud kommunismiohvrite nimed, mis kantakse memoriaali lisatahvlitele