Eesti Kommunismiohvrid 1940–1991

Koduaed

Koduaed on koht, kus põimuvad unistused, mälestused ja koduigatsus. Koduaia sümbolitena on memoriaali sisealale istutatud õunapuud ja seinal kujutatud mesilasi.

Ohvrite nimekiri memoriaali Teekonnal ei ole lõplik, sest veel tuhanded kannatanud ei jõudnud tagasi koju ja nende saatus on seni teadmata. Uurimistöö nende ohvrite väljaselgitamiseks jätkub. Ka nende nimed kantakse siia seinale. Seni meenutavad neid õunapuud ja terroripaiku tähistavad kohakivid.